Styresman Per Anders Lundström berättar

Stiftelsen Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek (SMB) bygger på engagemang, något som gäller alla i verksamheten. Syftet med verksamheten är att, i bred mening, verka försvarsfrämjande samt bevara det militära kulturarvet. Detta sker på flera sätt, inte minst genom den av stiftelsen drivna intresseklubben Pennan & Svärdet.


Vi intresserade får det militärhistoriska magasinet Pennan & Svärdet digitalt skickad till oss varje månad. Här hittar vi dokumentärfilmer, klipp om svenska försvaret, detaljerade kartor, fantastiska bilder, unika artiklar och mycket mer. Genom Pennan & Svärdet kan även intresserade komma över sådant som inte går att hitta någon annanstans - filmer, militära utrustningsdetaljer, memorabilia, böcker med mera.


Stiftelsen driver också artikelserierna Krigsmyter, Militärt och Stormaktstid. Självklart markeras närvaro även på Facebook, Twitter, Youtube och Instagram.


Över hela verksamheten vakar stiftelsens styrelse. Denna består av ett antal militärhistoriskt engagerade personer, de flesta officerare med erfarenhet av författande, sociala medier, bokproduktion och mycket annat. Mitt uppdrag som styresman innebär att jag ansvarar för den dagliga verksamheten.

 

 

Varmt välkommen till Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek!


Med kollegiala hälsningar

Per-Anders Lundström
Styresman för SMB

 

 

Ej medlem ännu?

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!