SMB tar varje månad fram en förmånsbok som enbart är tillgängliga för oss medlemmar i upplevelseklubben Pennan & Svärdet. Denna förmånsbok är särskilt utvald på grund av sitt stora militärhistoriskt eller militära värde och du får möjlighet att köpa den till ett kraftigt rabatterat pris.

 

Endast för medlemmar

Förmånsboken är endast avsedd för medlemmar och du kommer aldrig att hitta någon av Pennan & Svärdets förmånsböcker i bokhandeln eller på Internet. Du måste alltså vara medlem i Pennan & Svärdet för att få tag på förmånsboken. Detta är ett sätt att belöna dig för att du valt att bli medlem och stödja det militära kulturarvet. Du blir enkelt medlem här, det tar endast några minuter!

Vad krävs då för att en bok ska bli förmånsbok? Det första kravet är givetvis att bokens ämne ska intressera majoriteten av oss medlemmar samtidigt som det måste få finnas en viss variation i ämnesvalen. Genom regelbundna enkäter via epost och intervjuer får jag och redaktionen en ungefärlig bild av vad som efterfrågas.

 

Var kommer böckerna från?

Hur får SMB tag på dessa unika böcker? En del av dem skrivs av svenska författare vilket innebär att SMB kan vara med och anpassa böckerna till oss medlemmar. Ett annat sätt är att leta i antikvariat och på kasernvindar. Vidare försöker SMB att finna kvalitativ utländsk litteratur att översätta. De språk som hittills blivit översatta är engelska, ryska, tyska, franska och polska. Styrelsen och övriga engagerade letar böcker i allt från de stora förlagen till små bokaffärer i Warszawa.

SMB ägnar sig även åt uppdragspublicering. Vårt specialområde är militärhistoria och försvarsrelaterat material. Vi accepterar uppdrag från alltifrån privatpersoner till myndigheter.

När en titel är vald granskar ämnes- och språkexperter manuset för att kontrollera den vetenskapliga och språkliga nivån. Svenskan måste ovillkorligen vara korrekt och lättbegriplig. Det läsvärda måste vara läsbart!

Pennan & Svärdets böcker

Det måste också vara enkelt att snabbt kunna skapa sig en bra helhetsbild av boken. Böckerna förses därför med ämnesanpassade kartor, unika fotografier och tekniska illustrationer. Fjorton utvikbaka kartor i färg finns likaså på pärmens insida längsta fram och längst bak i boken. Den välrenommerade illustratören Samuel Svärd spelar här en avgörande roll. Alla SMB:s förmånsböcker är dessutom försedda med märkband för att underlätta läsningen.

 

Hög och enhetlig standard

Det ovillkorliga kravet på förmånsboken är den ska hålla en mycket hög och enhetlig standard. Då du beställer skall du vara säker på att du får en bra bok. Den gemensamma ståndpunkten bland oss SMB:are är att vi förtjänar de bästa böckerna för vårt militärhistoriska engagemang.

SMB:s bokgaranti


Det är först när böckerna uppnått denna kvalitet som de kan bli förmånsböcker. De förses då, liksom övriga egenproducerade verk, med SMB:s kvalitetsstämpel. Du skall alltid kunna lita på att innehållet i en egenproducerad SMB-bok håller en hög standard. För att du skall känna dig riktigt trygg har SMB infört en unik bokgaranti. Denna innebär att du alltid har 30 dagars returrätt på de böcker som erbjuds i tidningen Pennan & Svärdet. Vidare ingår en funktionsgaranti på SMB:s egenproducerade böcker. De ska ovillkorligen hålla i minst tolv år.

Böcker och filmer levereras i specialutvecklade förpackningar, något som minimerar risken för transportskador. Om olyckan ändå är framme ersätter SMB till 100 procent.

 Med kollegiala hälsningar
PAL_Namnteckning
Per-Anders Lundström
Styresman för SMB

 

Det finns inga artiklar i denna kategori. Om det finns underkategorier på den här sidan kan de innehålla artiklar.

Undermeny

Ej medlem ännu?

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!