Levnadsår: 1676-1751
Regent: 1720-1751
Gift med: Lovisa Dorotea av Preussen; Ulrika Eleonora
Barn: Fyra barn med sin älskarinna Hedvig Taube som fick släktnamnet von Hessenstein

 

 

Fredrik är son till lantgreve Karl av Hessen. Han gifter sig först med Lovisa Dorotea av Preussen, som går bort år 1705. Vid det spanska tronföljdskrigets utbrott sänds Fredrik i fält av sin far. Han kämpar med stor tapperhet till fredsslutet år 1713.

År 1710 vaknar tankarna på att Fredrik skall gifta sig med Karl XII:s syster Ulrika Eleonora och därmed sannolikt erhålla Sveriges krona. Alla inblandade ger sitt samtycke och Fredrik kommer till Stockholm i slutet av år 1714.

Bröllopet står den 24 mars 1715. Fredrik involveras omedelbart i Karl XII:s krig och deltar i anfallet mot Norge år 1716, där han blir allvarligt sårad i träffningen vid Hölands prästgård. Han är dock återställd till år 1718 och deltar också i Karl XII:s sista fälttåg. Efter Karls död utvecklar Fredrik en våldsam energi för att hjälpa sin hustru att erövra tronen, och försöket kröns snart med framgång. Ulrika Eleonoras ambition att göra sin make till medregent faller dock på den urgamla principen att Sverige endast kan ha en regent. Riksdagen tillerkänner honom i alla fall titeln "kunglig höghet". Under de svåra år som följer ägnar sig Fredrik åt att organisera försvaret mot de ryska härjningar som drabbar de svenska kusterna fram till freden i Nystad samt att dra upp riktlinjerna för det fredsarbete som följer på det stora nordiska kriget.Fredrik I

Fredrik I. Målning av Gustav Lundberg.Fredrik I:s kröning 1721 i Storkyrkan i Stockholm
Fredrik I:s kröning 1721 i Storkyrkan i Stockholm.
Miniatyr av J.H. Schildte.


Ulrika Eleonora abdikerar till förmån för sin make i februari 1720 och Fredrik kröns till kung den 3 maj samma år. I samband med valet av Fredrik görs ytterligare inskränkningar i kungamakten. Fredrik har ett stort förtroendekapital vid sitt trontillträde, men detta förbrukas snabbt. Freden i Nystad blir inte särskilt lyckad för Sveriges del och Fredrik lastas till viss del för de ödesdigra resultaten. Samtidigt som respekten för Fredrik minskar börjar hans dåliga sidor dominera hans personlighet. Njutningslystnaden och bekvämligheten tar över. Från 1723 är Fredrik endast en galjonsfigur och riksdagen har den verkliga makten. Den svenska historien går in i en period som präglas av partistrider. År 1734 uppstår de två partierna "hattarna" och "mössorna".

Under Fredriks tid inträffar en av de mer förnedrande händelserna i svensk historia. Valet av Adolf Fredrik av Holstein-Gottorp till svensk tronföljare (se Freden i Åbo 1743) skapar panik i Danmark. En annan holstein-gottorpare, Karl Peter, har blivit utsedd till rysk tronföljare. Holstein-Gottorp är av hävd starkt danskfientligt och med Sveriges och Rysslands regenter i nära släktskap ser Danmark sin framtid som nation hotad. När danskarna inleder krigsförberedelser tvingas det nästan försvarslösa Sverige att begära rysk militär hjälp. Ryssland bifaller den svenska hemställan med största nöje. Från vintern 1743-1744 till och med juli 1744 är 12 000 ryska soldater förlagda till Norrköping och Nyköping, en rysk galäreskader ligger samtidigt vid Stäket utanför Stockholm. Först sedan Danmark under påtryckningar från västmakterna avgett en fredsdeklaration kan Sverige göra sig av med sina farliga gäster.Adolf Fredrik

Adolf Fredrik. Svenskarna gick ryssarna till mötes och accepterade
Adolf Fredrik som kung. Tack vare den kohandeln slapp Sverige
oväntat lindrigt undan vid freden i Åbo. Gravyr av Ida Falander.
 Fredrik drabbas år 1748 av ett slaganfall som hindrar honom från att utföra de sysslor som fortfarande åvilar honom. Redan tidigare har man tillverkat en stämpel med kungens namnteckning för signering av regeringens beslut och nu kommer denna stämpel till permanent användning. Fredrik går bort i kallbrand den 25 mars 1751. Fredriks eftermäle blir bedrövligt. Han bidrog inte på något sätt till Sveriges utveckling och var hela tiden en främling för sitt eget folk. Han lärde sig inte ens att tala svenska.

 


 
© Copyright: Ulf Sundberg 1997. Text och kartor ur Ulf Sundberg: Svenska freder och stillestånd 1249-1814, Stockholm 1997. Publicering enligt särskilt avtal med Hjalmarsson och Högberg Förlag. Bildval och bildtexter av Alex Svensson.

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!