Levnadsår: ca 1496-1560
Regent: 1521-1560
Gift med: Katarina av Sachsen-Lauenburg; Margareta Eriksdotter Leijonhufvud; Katarina Gustavsdotter Stenbock
Barn: med Katarina av Sachsen-Lauenburg: Erik (XIV); med Margareta Leijonhufvud: Katarina, Johan (III), Cecilia, Magnus, Karl (IX), Anna, Sofia, Elisabet


Gustav Eriksson Vasa föds i Uppland som son till riksrådet Erik Johansson Vasa och Cecilia Månsdotter av Ekasläkten. Han bedriver studier vid Uppsala universitet men får huvuddelen av sin utbildning vid Sten Sture den yngres hov. Gustav meriterar sig tidigt på slagfältet genom hedersamt deltagande i slagen vid Vädla år 1517 och Brännkyrka år 1518. Han tillhör dem som svekfullt blir förda till Danmark av Christian II (se Stilleståndet i Stockholm 1518). Gustav rymmer sedermera via Lybeck och stiger i land söder om Kalmar den 31 maj 1520.Christian II.

Christian II.


I slutet av detta år beger Gustav sig till Dalarna och får så småningom med sig dalkarlarna i befrielsekriget mot Christian II. I januari 1521 utses han till "hövitsman för Dalarna och meniga Sveriges rike" och i augusti 1521 väljs Gustav till riksföreståndare. Lördagen den 6 juni 1523 väljs han slutligen, efter att först ha varit lite nödbedd, till svensk kung. I oktober samma år faller danskarnas sista bastioner på svensk mark och befrielsekriget är till ända.


Gustav slår, med mer eller mindre milda metoder, ned ett antal uppror under sin regeringstid:

  • Första dalupproret 1524-1525,
  • Daljunkerns uppror 1528, lett av pseudonymen Daljunkern,
  • Västgötaherrrarnas uppror 1529, lett av Ture Jönsson Tre Rosor och andra stormän,
  • Klockupproret 1531, lett av dalkarlarna och
  • Dackefejden 1542-1543, ledd av Nils Dacke.

 


Porträtt av Nils Dacke

Porträtt av Nils Dacke av N.M. Mandelgren på 1800-talet
efter en numera försvunnen äldre målning.


Upplösningen på dessa uppror behandlas inte här, inte heller det stillestånd som den svenske fältherren Jakob Bagge den 8 november 1542 ingår med Dacke i Linköping. Övriga uppror innehåller sannolikt inga formella avtal. Ytterligare ett avtal som förbigås i denna framställning är freden i Bryssel år 1550. Danmark, som Sverige under vissa tider står i förbund med, kommer i krig med tyska stater. Detta leder till en händelseutveckling som motiverar att Sverige år 1550 sluter fred med den tyske kejsaren i Bryssel. Händelseutvecklingen leder dock inte till några svenska stridshandlingar och freden får inga större konsekvenser.

Gustav ägnade sin regeringstid åt att bygga upp Sverige till ett fritt rike med en stark centralmakt. Genom reformationen införs den lutherska läran och påven förlorar sitt inflytande i Sverige. Även Hansans makt över den svenska handeln bryts under Gustavs tid. Bland Gustavs övriga reformer märks införande av polisväsende, inrättande av kungligt tryckeri och indragande av stora egendomar till kronan.Gustav Vasa

Gustav Vasa. Oljemålning av okänd konstnär.
 


Den skuld till Lybeck som vi skaffar oss under befrielsekriget utgör ett stort bekymmer i början av Gustavs regeringstid men han efterlämnar vid sin död ett rikt land. Anledningarna till detta är bland annat omfördelning av kyrkans egendomar, återupptagen drift i Sala silvergruva och Sveriges möjlighet att driva en självständig handelspolitk efter uppgörelsen med Lybeck år 1537.

Eftermälet efter Gustav blir så gott som undantagslöst mycket gott. Om hans styre har skrivits att "det bär alltigenom prägeln av en man, utrustad med överlägsen kraft, seg, outtröttlig ihärdighet, ett ovanligt klart, praktiskt förstånd och en underbar förmåga att sätta sig in i allt". Gustav dör en naturlig död i Stockholm den 29 september år 1560.

 Karta: Sverige vid Gustav Vasas död 1560

Vid Gustav Vasas död är gränserna i norr ännu mycket osäkra. Mot Norge finns till stora delar en gräns som är allmänt accepterad men inte traktatsfäst. Vad gäller gränsen mot Ryssland råder fortfarande osäkerhet kring Nöteborgsfredens bestämmelser.Karta 1560
 

 © Copyright: Ulf Sundberg 1997. Text och kartor ur Ulf Sundberg: Svenska freder och stillestånd 1249-1814, Stockholm 1997. Publicering enligt särskilt avtal med Hjalmarsson och Högberg Förlag. Bildval och bildtexter av Alex Svensson.

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!