Levnadsår: ca 1409-1470
Svensk regent: 1448-1457 (första regeringsperioden)
Norsk regent: 1448-1450
Gift med: Birgitta Turesdotter Bielke; Katarina Karlsdotter Gumsehuvud; Kristina Abrahamsdotter
Barn: Med Birgitta Turesdotter: Kristina. Med Katrina Karlsdotter: Magdalena, Rikissa, Birgitta samt ytterligare två döttrar. Med Kristina Abrahamsdotter: Karl.

 

 

 

När Christoffer av Bayern dör sin förtidiga och överraskande död i början av år 1448 är det svenska rådet samlat i Jönköping. Rådet består till övervägande del av unions- och danskvänliga män. Dessa är Karl Knutssons politiska motståndare eftersom Karl alltid har hävdat en utpräglat nationell hållning. De mäktiga oxenstiernorna har en framträdande plats i denna församling. Rådet börjar sina förhandlingar med att välja riksföreståndare. Valet faller på Bengt Jönsson och Nils Jönsson ur släkten Oxenstierna.

Karl Knutsson Bonde är son till riddaren Knut Tordsson Bonde och Margareta Karlsdotter Sparre. I sin ungdom gör han långa utlandsresor, under vilka han lär sig krigskonst och främmande språk. När Engelbrekt startar sitt uppror år 1434 ansluter han sig till Engelbrekts belägring av Stäkeborg. Karl Knutsson vinner nu stort anseende, såväl under striderna som i förhandlingarna. Han utses till rikshövitsman år 1436 men måste på allmogens begäran dela makten med Engelbrekt Engelbrektsson. När Engelbrekt mördas samma år är han ensam härskare över landet.Karl Knutsson Bonde. Ill.: Alf Lannerbäck.

I mars år 1438 har rådet slutfört sina förhandlingar om återinsättande av Erik av Pommern på den svenska tronen och anser det vara " kommet till en vänlig dagtingan mellan Erik och rikets inbyggare". Karl Knutsson nedlägger efter detta sitt rikshövitsmannaskap för att återkomma till ämbetet på hösten samma år. När Christoffer av Bayern väljs till kung i Sverige år 1441 drar sig Karl Knutsson åter tillbaka från politiken och slår sig ned i Finland.

När nyheten om kung Christoffers död når Finland beger sig Karl Knutsson i mitten av maj från Finland med 800 man och besätter Stockholm. Han väljs med överväldigande majoritet till kung i valet den 20 juni år 1448. De unionsvänliga är i grunden besegrade.

 
Karl Knutsson Bonde lämnar Viborgs slott den 7 maj 1448 för att resa till kungavalet i Stockholm. Han reste inte ensam - 800 riddare och väpnare följde honom. Sex veckor senare utropades han under kuppartade former till kung Karl VIII. Målning av Severin Falkman.


Karl Knutsson väljs den 20 november också till kung av Norge, där han aldrig blir kung mer än på papperet, eftersom Christian I av Danmark också väljs till norsk kung och lyckas tillskansa sig ämbetet. År 1450 blir Karl Knutsson formellt av med den norska kronan.

De inrikespolitiska problemen är stora för Karl Knutsson. Herremännen och prästerskapet är mycket avogt inställda till sin nye kung. Herremännen får inte förläningar i den utsträckning som de har förväntat sig och kyrkan tvingas betala vissa skatter. Till slut blir oppositionen överväldigande. Den 24 februari 1457 flyr Karl Knutsson till Danzig efter att ha blivit militärt besegrad i ett uppror, lett av ärkebiskopen Jöns Bengtsson Oxenstierna. Karl Knutsson skall två gånger återkomma till den svenska tronen.Sverige år 1448.

Sverige år 1448.

  © Copyright: Ulf Sundberg 1997. Text och kartor ur Ulf Sundberg: Svenska freder och stillestånd 1249-1814, Stockholm 1997. Publicering enligt särskilt avtal med Hjalmarsson och Högberg Förlag. Bildval och bildtexter av Alex Svensson.

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!