Krig mellan: Sverige och Danmark
Svensk kung: Magnus Birgersson "Ladulås"
Dansk kung: Erik Klipping
Fältslag: Slaget vid Ettak år 1277
Fred: Freden i Laholm i början av 1278
Konsekvenser: Magnus skuld till Erik nedsätts med 2 000 mark.

 

År 1276 uppstår osämja mellan Magnus Ladulås och Erik Klipping. Osämjan har sannolikt sin grund i en fordran som Erik anser sig ha på Magnus för sin militära hjälp till denne i upproret mot brodern Valdemar Birgersson. Hjälpen värderas av Erik till 6 000 mark silver. Magnus bestrider inte direkt denna fordran men vill göra ett avdrag för de danska truppernas härjningar under deras återtåg från Sverige. Osämjan utvecklas till krig.

Magnus Ladulås sigill. Frimärket utgavs 1970
.

 

År 1276

De direkta stridshandlingarna inleds av Magnus år 1276 då han härjande går in i Halland och vidare in i Skåne. Magnus avbryter tåget och vänder tillbaka när han möts av den danska hären under ledning av marsken Uffo.

 

År 1277

Danskarna besvarar de svenska härjningarna med att i början av år 1277 på motsvarande sätt gå in i Småland. Den första danska styrkan möter inget motstånd och när den sedermera förstärks av mer folk, under ledning av Bengt av Alsö och Palne Vit, blir de mindre och mindre försiktiga och går in i Västergötland. Runt påsken kommer en svensk styrka om 200 ryttare för att driva tillbaka danskarna. Riddarna Ulf Karlsson, Peder Porse och Offe Diver leder den svenska styrkan. Man har tur, en kväll kommer man fram till Ettak, där danskarna har slagit läger och just låter en måltid sig väl smaka.

Det svenska anfallet slås ut med överraskning och kraft. De danska posterna står för nära lägret för att ge de ätande någon användbar förvarning och svenskarna spränger in i ett danskt läger som befinner sig i total förvirring. Palne Vit och Bengt av Alsö lyckas kasta sig upp på sina hästar för att försöka ta sig ur fällan. Bengt av Alsö lyckas fly men Palne Vit blir svenskarnas fånge. Tillsammans med andra danska fångar blir han dock frigiven mot löfte att inställa sig i Stegeborg om fred inte skulle vara sluten inom ett år.

I slutet av året har Erik Klipping samlat en här och danskarna rycker åter in i Västergötland. Fästena Axvall och Skara intas och det omgivande landet härjas. Källorna är otydliga när det gäller slutet på detta fälttåg, eventuellt lider Erik Klipping ett nederlag innan han drar sig tillbaka.

Erik Klipping anser under alla omständigheter nu att Magnus Ladulås infall i Halland har fått sin hämnd genom de danska härjningarna och kan tänka sig att börja förhandla om fred.
Svärd från 1200-talets andra hälft enligt norsk förebild.

 

År 1278

Förhandlingarna börjar i Laholm under vintern 1278. Det lär ha gått lätt att komma överens, skulden sätts ned till 4 000 mark silver.

 
Kriget har sitt ursprung i en fordran på 6 000 mark som den danske kungen har på Magnus Birgersson. Krigshandlingarna inleds med att Magnus härjande går in i Skåne. Danskarna svarar med att härja i Småland och Västergötland. År 1277 lider danskarna nederlag vid Ettak och fred kan slutas år 1278.
© Copyright: Ulf Sundberg 1999. Text, bilder och kartor ur Ulf Sundberg: Medeltidens svenska krig, Stockholm 1999. Publicering enligt särskilt avtal med Hjalmarsson och Högberg Förlag. Val av ytterligare bilder med bildtexter av Alex Svensson.

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!