Krig mellan: Kung Erik Eriksson "läspe och halte" och folkungarna
Fältslag: Slaget vid Sparrsätra år 1247
Fred: -
Konsekvenser: Kriget får inga territoriella eller politiska konsekvenser.


Holmger Knutsson, son till den år 1234 bortgångne kungen Knut Långe, leder detta år ett uppror mot kungamakten. Detaljerna är otydliga men uppenbarligen leder Holmger Knutsson folkungarna, en stormannagrupp som står i opposition till kungamakten men som har stöd av Upplands allmoge.


Svärd från år 1247 eller 1248 efter norsk förebild.

 

Upproret möts uppenbarligen av en resolut motaktion. Herr Nils Sparre till Tofta, ätten Sparres stamfader, leder kungens styrkor när de drabbar samman med Holmger och hans folk vid Sparrsätra, någonstans nordväst om Enköping. Den exakta platsen är omtvistad. Denna gång segrar Erik, Holmger tas tillfånga och avrättas år 1248.
Sigtunaannalerna har följande berättelse om Sparrsätraslaget: "Detta år förlorade Upplands allmoge vid Sparrsätra segern och sin frihet, och man pålade dem spannskatt, skeppsvist och flera bördor." Det är osäkert om slaget kan kopplas till de omvälvningar i skattesystemet som sker under denna tid, i huvudsak börjar man nu ta ut skatten i mynt och varor i stället för i tjänster.
År 1247 gör folkungarna uppror mot kungamakten. Upproret krossas samma år vid Sparrsätra. Man tvistar om den exakta platsen för slaget.
© Copyright: Ulf Sundberg 1997. Text och kartor ur Ulf Sundberg: Svenska freder och stillestånd 1249-1814, Stockholm 1997. Publicering enligt särskilt avtal med Hjalmarsson och Högberg Förlag. Bildval och bildtexter av Alex Svensson.

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!