Levnadsår: 1216-1250
Regent: 1222-1229 och 1234-1250
Gift med: Katarina Sunesdotter
Barn: Troligen barnlös

 

 


Under Erik Erikssons tid syftar den svenska utrikespolitiken, och därmed krigen, till att bevara maktbalansen mellan Sverige, Norge och Danmark. Nordens kungafamiljer är nära besläktade med varandra och olika konstellationer hotar ofta balansen. På det inrikespolitiska planet präglas tiden av kampen om kronan. De erikska och sverkerska ätterna tävlar om kungamakten. Konflikten börjar när Sverker den gamle mördas i mitten på 1100-talet. Erik Erikssons far, Erik X Knutsson, kommer till makten genom att besegra Sverker II Karlsson i slaget vid Gestilren år 1210. Erik X Knutsson dör år 1216. Vid sin död har han endast döttrar men Rikissa, hans maka och syster till den danske kungen Valdemar Sejer väntar barn och senare under året föds sonen Erik Eriksson, sannolikt i Danmark. Vid Erik X Knutssons död tar Johan Sverkersson Unge, även känd som Johan I, över tronen. År 1222 dör Johan Sverkersson Unge och herremännen väljer den sexårige Erik Eriksson till kung.

Under 1220-talet nämns ett riksråd för första gången i svenska dokument. Det är sannolikt att herremännen utövar den verkliga makten och att dessa formellt har organiserat sig i ett råd. I rådet är jarlen den mäktigaste mannen. Jarlen innehar rikets högsta ämbete under konungen och kan närmast jämföras med en statsminister.

År 1229 gör riksrådsmedlemmen Knut Långe uppror. Erik Eriksson flyr till Danmark när hans anhängare blir besegrade i ett slag vid Olustra i Södermanland. Knut Långe utropar sig efter detta till kung. Knuts period präglas av oro, våldsamheter och plundring. År 1234 återvänder Erik till Sverige med en här och segrar i slaget vid Sparrsätra, där Knut Långe stupar. Erik återinsätts nu som kung. Knut Långes son Holmger forsätter kampen mot Erik Eriksson men måste efter en tid se sig besegrad. Holmger tillfångatas och halshuggs år 1248. Samma år tillträder den kraftfulle Birger Magnusson som jarl, han kommer att gå till historien som Birger Jarl.


Erik Erikssons gravsten i Varnhems kyrka.

Erik Erikssons gravsten i Varnhems kyrka. Ur
Erik Dahlbergs Suecia antiqua et hodierna.


Eriks tid präglas av problem med Norge samt stridigheter i Finland och Ryssland. Konflikterna i österled resulterar såvitt vi vet inte i några freder eller stillestånd. Erik dör, sannolikt en naturlig död, i början av februari år 1250. Med honom utslocknar den erikska kungaätten på manssidan.

Som eftermäle om Erik Eriksson har sagts att han var en allvarsam och rättrådig men inte särskilt kraftfull kung.

 Karta: Sverige 1250

De inritade gränserna för Sverige under Erik Erikssons tid är inte exakta. Den finska östgränsen är inte reglerad i traktat utan indikerar gränsen för svensk erövring.

År 1273 regleras gränsen mot Norge vid ett möte i Sarpsborg i Norge mellan Valdemar Birgersson och Norges kung Magnus Lagaböter. Den streckade linjen visar gränsdragningen.

Gränsförhållandena i landets norra del är mycket osäkra fram till år konventionen i Strömstad 1751.Karta: Sverige 1250

 © Copyright: Ulf Sundberg 1997. Text och kartor ur Ulf Sundberg: Svenska freder och stillestånd 1249-1814, Stockholm 1997. Publicering enligt särskilt avtal med Hjalmarsson och Högberg Förlag. Bildval och bildtexter av Alex Svensson. 

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!