Levnadsår: 1280-1321
Regent: 1290-1318
Gift med: Margareta av Danmark (i Sverige kallad Märta)
Barn: Magnus Birgersson samt ytterligare två söner och en dotter


När Magnus Ladulås dör år 1290 är Torkel Knutsson utsedd till riksföreståndare och förmyndare för Birger, Magnus Ladulås son. Birger valdes till tronföljare redan år 1284. Torkel förvaltar pundet väl, lugna och goda år präglar hans tid. För att undvika tronföljdskonflikter kastar han den förförre kungens Valdemar Birgersson ende son Erik Valdemarsson i fängelse. Under Torkels tid bedrivs den svenska expansionen österut med kraft. Han genomför det s.k. tredje korståget och tränger ned i Karelen och svenskarna bygger fästningar vid Viborg och vid floden Nevas mynning.

Birger Magnusson blir sannolikt myndigförklarad år 1298, men Torkel Knutsson fortsätter att hålla sin hand över riket. Problemen börjar först år 1303 när Torkel nedlägger sitt ämbete. Birgers bröder, hertigarna Erik Magnusson och Valdemar Magnusson, anser att de är bättre lämpade att regera Sverige än Birger. Denna uppfattning delas av många, såväl inom som utom riket. Birger är egentligen aldrig någon särskilt populär kung, hans båda bröder däremot är väl sedda i folks ögon.

Birger hyser en befogad misstänksamhet mot sina bröder. Efter att ha tvingats krypa till korset år 1305 vid uppgörelsen på Kolsäter försöker hertigarna genom intriger få Birger att börja misstro Torkel Knutsson, garanten för hans krona. De lyckas så bra med sina stämplingar att Birger låter avrätta Torkel år 1306. Detta är en version, en annan förklaring till Torkels avrättning är att Birger inte är klar över vilka maktambitioner Torkel egentligen har.

I slutet av september år 1306 fängslar Erik och Valdemar kung Birger när han håller hov på sin kungsgård Håtuna i Uppland ("Håtunaleken"). Från denna tidpunkt är Birger i själva verket utan krona även om han formellt inte har avsatts och vilda strider härjar landet.

 

Birger Magnusson. Kalkmålning från 1300-talet i Ringsteds kyrka, Danmark.

 

En förhållandevis lugn period inträder efter freden i Helsingborg år 1310, när Birger Magnusson återinsätts på tronen och bröderna låter sig nöja med sina hertigdömen. Endast mindre uppror bryter stiltjen till dess Birger beslutar sig för att hämnas på bröderna. Under Nyköpings gästabud i december år 1317 låter han fängsla hertigarna, vilket blir hans olycka. Birger och hans allierade Erik Menved från Danmark klarar inte striden mot de svenska härar som mobiliserar sig när de får reda på att hertigarna spärrats in. Eriks och Valdemars död i fångenskap runt midsommar år 1318 intensifierar kampen mot Birger.

Helt utan militära eller politiska utsikter flyr Birger Magnusson i april år 1318 till Gotland och lämnar sin son Magnus att försvara det sista fästet, Stegeborgs slott. Magnus tvingas sedermera att ge upp slottet, han fängslas och halshuggs senare.

Birger flyr mot slutet av 1318 vidare till Danmark där han dör den 31 maj 1321.

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!