"Svenska krig" är en sammanställning av Ulf Sundbergs böcker Svenska freder och stillestånd, Svenska krig 1521-1814 och Medeltidens svenska krig (Hjalmarsson & Högberg 1997, 1998, 1999).

Källor och litteratur avseende Svenska krig 1521-1814 redovisas i samband med respektive krig. Böckerna Medeltidens svenska krig och Svenska freder och stillestånd redovisar emellertid källor och litteratur "klumpvis", varför ifrågavarande uppgifter återges nedan:

 

Medeltidens krig:

 

Finlands medeltidsurkunder

Finlands medeltidsurkunder, vol. 1 (-1400), Helsingfors 1910 (i huvudsak återgivningar av 1:a Novgorodkrönikan), p. 15 (1142 års sjöstrid); p. 23 (1164 års kampanj mot Ladoga); p. 35 (1188 års krig); p. 37 (1191 års härjningar); p. 69-70 (krigen 1226-1228); p. 83 (Kampanjen mot Neva 1240); p. 112 (Tåget mot Neva år 1256); p. 180 (Ladogafälttågen år 1283-1284); p. 209 (Novgorodernas anfall mot Tavastland 1292); p. 210, 215, 220 (Tredje korståget 1293-1295); p. 233 (Nevakampanjen 1300-1301); p. 265, 269, 270 (Tavastehuskriget 1311-1314); p. 282, 286 (Novgorodernas angrepp mot Åbo 1318); p. 312 (Kexholmskriget 1321-1323); p. 449, 459 (Sten Bielkes krig med novgorodena 1338-1339); p. 552, 573, 594, 626 (Magnus ryska krig 1348-1350); p. 814 (Grips krig mot Danzig); p. 1049 (Kampanjen mot Jama 1395); p. 1064 (Kampanjen mot Norra Ladoga 1396); p. 1089 (Novgorodernas anfall i norr 1399).

Finlands medeltidsurkunder, vol. 2 (1401-1430), Helsingfors 1915 (i huvudsak återgivningar av 1:a Novgorodkrönikan), p. 1347, 1419 (Tiverskkampanjen 1411).

Finlands medeltidsurkunder, vol. 3 (1431-1450), Helsingfors 1921 (i huvudsak återgivningar av 1:a Novgorodkrönikan), p. 2030 (angreppet mot kajanerna 1431); p. 2576, 2062 (Karl Knutsson Bondes tåg mot novgoroderna 1444); p. 2785 (Novgorodernas krig mot kung Karl m.fl. 1448).

Finlands medeltidsurkunder, vol. 4 (1451-1480), Helsingfors 1924, p. 3362 (striderna 1468); p. 3371, 3843 (Totts andra ryska krig 1479-1482).

Finlands medeltidsurkunder, vol. 5 (1481-1495), Helsingfors 1928, p. 4286 (ryska infall i Österbotten på 1480-talet); p. 4573-4574, 4595, 4622-4625, 4627-4629, 4631, 4633-4638, 4640 (Stora ryska kriget 1495-1497).

Finlands medeltidsurkunder, vol. 6 (1496-1508), Helsingfors 1930, p. 4651, 4656-4657, 4676-4677, 4691-4696, 4701-4702, 4711-4712, 4717-4719, 4722, 4731, 4734 (Stora ryska kriget 1495-1497).

Finlands medeltidsurkunder, vol. 7 (1509-1518), Helsingfors 1933, p. 5372 (ryska anfall 1509).

 

Sveriges traktater med främmande magter

Rydberg, Olof Simon: Sveriges traktater med främmande magter, vol. 1 (822-1335), Stockholm 1883.

Rydberg, Olof Simon: Sveriges traktater med främmande magter, vol. 2 (1336-1408), Stockholm 1883.

Rydberg, Olof Simon: Sveriges traktater med främmande magter, vol. 3 (1409-1520), Stockholm 1883.

 

Övriga verk

Ahnlund, Nils: Stockholms historia före Gustav Vasa, Stockholm 1953.

Anthoni, Eric: "Korstågstiden och dess innebörd", Historisk Tidskrift för Finland, 1955.

Axelsson, Sven: "Det s.k. tredje korståget till Finland och Viborgs grundläggning. En dateringsfråga", Historisk Tidskrift för Finland, 1965.

Barfod, Jørgen H.: Flådens fødsel, Köpenhamn 1990.

Beckman, Bjarne: Matts Kättilmundsson och hans tid, vol. 1-2, Stockholm 1953.

Carlsson, Sten; Rosén, Jerker: Svensk historia I. Tiden före 1718, Stockholm 1962.

Den svenska historien, vol. 1-2, Stockholm 1966.

Engström, Sten: Bo Jonsson, vol. 1, Uppsala 1935.

Erikskrönikan (redigering, inledning och kommentar av Sven-Bertil Jansson), Stockholm 1993.

Erslev, Kristian: Erik av Pommern, Köpenhamn 1901.

Gallén, Jarl: "Kring Birger Jarl och andra korståget till Finland. En omdatering och en omvärdering", Historisk Tidskrift för Finland, 1946.

Gardberg, Carl Jacob; Welin, Per-Olof: Finlands medeltida borgar, Keuru 1993.

Harrisson, Dick: Uppror och allianser. Politiskt våld i 1400-talets svenska bondesamhälle, Malmö 1997.

Hedberg, Jonas: Kungl artilleriet. Medeltid och äldre vasatid, Stockholm 1975.

Hildebrand, Hans: Sveriges medeltid, vol. 4, Malmö 1983.

Hornborg, Eirik: Gränsfästet i öster. Viborg från korstågstiden till våra dagar, Helsingfors 1941.

Kan, Aleksander: Sverige och Ryssland. Ett 1200-årigt förhållande, Stockholm 1996.

Kjærulff Hellesen, Jette; Tuxen, Ole (red.): Historisk atlas. Danmark, Köpenhamn 1988.

Koth, Halvdan: Drottning Margareta och Kalmarunionen, Stockholm 1956.

Kumlien, Kjell L.: Med svenskarna och Engelbrekt, Stockholm 1935.

Lagerqvist, Lars O.: Sverige och dess regenter under 1000 år, Norrtälje 1976.

Larsson, Lars-Olof: Engelbrekt Engelbrektsson och 1430-talets svenska uppror, Värnamo 1984.

Larsson, Lars-Olof: Kalmarunionens tid, Stockholm 1997.

Lauring, Palle: Unionskrigene, Köpenhamn 1962.

Lindkvist, Thomas: Plundring, skatter och den feodala statens framväxt, Uppsala 1988.

Lindkvist, Thomas; Ågren, Kurt: Sveriges medeltid, Stockholm 1990.

Lovén, Christian: Borgar och befästningar i det medeltida Sverige, Motala 1996.

Lönnroth, Erik: Sverige och Kalmarunionen 1397-1457, Göteborg 1969.

Mikander, Kaj (red.): Kring korstågen till Finland, Helsingfors 1968.

Mikkola, Jooseppi Julius: "Novgorodernas krigståg till Finland intill år 1311" samt "Novgorodernas krigståg till Finland", Historisk Tidskrift för Finland, 1927.

Montelius, Oskar m.fl.: Sveriges historia, vol. 1-2, Stockholm 1877.

Myrdal, Janken: "Förteckning över större bonderesningar och bondekrig", Folkets historia, nr 2-3 1995.

Nordberg, Michael: I kung Magnus tid, Stockholm 1995.

Nordstandh, Gisela: "En kritisk läsning av Erikskrönikans första korstågsperiod", Historisk Tidskrift för Finland, 1990.

Palme, Sven Ulric: Stockholms krigshistoria, Falköping 1964.

Riasanovsky, Nicholas V.: A history of Russia, femte upplagan, Oxford 1993.

Rosén, Jerker: Striden mellan Birger Magnusson och hans bröder, Lund 1939.

Schück, Henrik: Engelbrekt, Stockholm 1915.

Seward, Desmond: The Monks of War, The Military Religious Orders, London 1972.

Sjöstedt, Lennart: Krisen inom det svensk-skånska väldet 1356-1359, Lund 1954.

Starbäck, C. Georg; Bäckström, Per Olof: Berättelser ur svenska historien, vol. 1-2, Stockholm 1885.

Stade, Arne: "Rostockberättelsen och spelet om Skåne 1360", Krigshistoriska studier, 1950.

Toll, Hans: "Erik den heliges korståg till Finland", Historisk Tidskrift för Finland, 1926.

Waldén, Bertil: Engelbrektsfejden, Stockholm 1934. Kapitlet "Organisation, taktik och utrustning":

Alm, Josef: Blanka vapen och skyddsvapen, Stockholm 1975.

Alm, Josef: Eldvapen Stockholm 1976.

Cederlöf, Olle: "Vapen och krigföring under medeltiden", i Den svenska historien, Stockholm 1966.

Hildebrand, Hans: Sveriges medeltid, vol. 4, Malmö 1983.

Hooper, Nicholas; Bennett, Matthew: Warfare. The Middle Ages 768-1487, Cambridge 1996.

Lovén, Christian: Borgar och befästningar i det medeltida Sverige, Motala 1996.

Thordeman, Bengt: "Vapen" i Nordisk Kultur, XII:B, Stockholm 1943.

 

Svenska freder och stillestånd

Källor som omfattar flera regenters tid:

Sveriges traktater med främmande magter

Rydberg, Olof Simon: Sveriges traktater med främmande magter, vol. 1 (822-1335), Stockholm 1883.

Rydberg, Olof Simon: Sveriges traktater med främmande magter, vol. 2 (1336-1408), Stockholm 1883.

Rydberg, Olof Simon: Sveriges traktater med främmande magter, vol. 3 (1409-1520), Stockholm 1883.

Rydberg, Olof Simon: Sveriges traktater med främmande magter, vol. 4 (1521-1571), Stockholm 1883.

Rydberg, Olof Simon; Hallendorff, Carl: Sveriges traktater med främmande magter, vol. 5:1 (1572-1632), Stockholm 1903.

Hallendorff, Carl: Sveriges traktater med främmande magter, vol. 5:2 (1633-1635), Stockholm 1909.

Hallendorff, Carl: Sveriges traktater med främmande magter, vol. 6:1 (1646-1648), Stockholm 1915.

Boethius, Bertil: Sveriges traktater med främmande magter, vol. 8 (1723-1739), Stockholm 1915.

 

Den svenska utrikespolitikens historia

Ahnlund, Nils: Den svenska utrikespolitikens historia, vol. 1:1 (Tiden före 1560), Stockholm 1956.

Tham, Wilhelm: Den svenska utrikespolitikens historia, vol. 1:2 (1560-1648), Stockholm 1960.

Landberg, Georg: Den svenska utrikespolitikens historia, vol. 1:3 (1648-1697), Stockholm 1952.

Rosén, Jerker: Den svenska utrikespolitikens historia, vol. 2:1 (1697-1721), Stockholm 1952.

Jägerskiöld, Olof: Den svenska utrikespolitikens historia, vol. 2:2 (1721-1792), Stockholm 1957.

Carlsson, Sten: Den svenska utrikespolitikens historia, vol. 3:1 (1792-1810), Stockholm 1954.

Höjer, Torvald: Den svenska utrikespolitikens historia, vol. 3:2 (1810-1844), Stockholm 1954.

 

Övriga verk

Alin, Oskar: Sveriges historia 1521-1611, Stockholm 1878.

Den svenska historien, Stockholm 1966.

Granholm, Tore: Gotland. Östersjöns pärla, Visby 1994.

Gyllengranat, C.A.: Sveriges sjökrigshistoria i sammandrag, Karlskrona 1840.

Hornborg, Eirik: Sverige och Ryssland genom tiderna, Stockholm 1941.

Häger, Knut: Dansk krönika, Stockholm 1984.

Kan, Aleksander: Sverige och Ryssland. Ett 1200-årigt förhållande, Stockholm 1996.

Lagerqvist, Lars O.: Sverige och dess regenter under 1000 år, Norrtälje 1976.

Montelius, Oskar: Sveriges historia år 1060-1350, Stockholm 1877.

Montelius, Oskar m.fl.: Sveriges historia år 1350-1521, Stockholm 1877.

Pauli, Ulf: Det svenska Tyskland. Sveriges tyska besittningar 1648-1814, Stockholm 1989.

Seitz, Herbert; Rosengren, Erik: Sveriges freder och fördrag 1524-1905, Stockholm 1944.

Starbäck, C. Georg; Bäckström, Per Olof: Berättelser ur svenska historien, vol. 3-10, Stockholm 1885-1886.

Säve, Teofron: Sveriges historia från äldsta tid till våra dagar. 6: Sveriges historia under den nyaste tiden, från år 1809 till år 1875, Stockholm 1881.

Tengberg, Rudolf; Boëthius, Simon Johannes: Sverige under partitidhvarfvet, från år 1718 till år 1809, Stockholm 1879.

Weibull, Martin; Höjer, Magnus: Sveriges storhetstid, från år 1611 till år 1718, Stockholm 1881.

 


 

För respektive regentperiod:

Valdemar Birgersson

Yrwing, Hugo: Maktkampen mellan Valdemar och Magnus Birgersson 1275-1281, Lund 1952.

 

Magnus Birgersson Ladulås

Yrwing, Hugo: Maktkampen mellan Valdemar och Magnus Birgersson 1275-1281, Lund 1952.

 

Birger Magnusson/Erik Magnusson/Valdemar Magnusson

Burman, E.: "Örkelljungatraktaten", Historisk Tidskrift, 1945.

Rosén, Jerker: Striden mellan Birger Magnusson och hans bröder, Lund 1939.

 

Mats Kettilmundsson

Beckman, Bjarne: Matts Kättilmundssson och hans tid, vol. 1-2, Stockholm 1953-1954.

 

Magnus III Eriksson

Friedlaender, Ina: "De medeltida svensk-ryska fredstraktaterna 1323-1513", Historisk Tidskrift, 1946.

Gallén, Jarl: Nöteborgsfreden och Finlands medeltida östgräns, vol. 1, Helsingfors 1968.

Gallén, Jarl; Lind, John: Nöteborgsfreden och Finlands medeltida östgräns, vol. 2, Helsingfors 1991.

Gallén, Jarl; Lind, John: Nöteborgsfreden och Finlands medeltida östgräns, vol. 3 (kartbilaga), Helsingfors 1991.

Nordberg, Michael: I kung Magnus tid, Stockholm 1995.

Rydberg, Olof Simon: Traktaten i Orechovets den 12 augusti 1323 : Den äldsta fördragsurkunden mellan Sverge och Ryssland. Kritisk undersökning. Med ett fotolitografiskt aftryck af den ryska texten efter den enda bevarade handskriften, kopia från 17:de århundradet i Kongl. Svenska riksarkivet, Stockholm 1876.

Wallerström, Thomas: Norrbotten, Sverige och medeltiden : problem kring makt och bosättning i en europeisk periferi, vol. 1, Stockholm 1995.

 

Margareta I

Koht, Halvdan: Drottning Margareta och Kalmarunionen, Stockholm 1956.

Lönnroth, Erik: Sverige och Kalmarunionen, Göteborg 1934.

 

Erik XIII av Pommern

Erslev, Kristian: Erik af Pommern, Köpenhamn 1901.

Schück, Henrik: Engelbrekt, Stockholm 1915.

Waldén, Bertil: Engelbrektsfejden, Stockholm 1934.

 

Sten Sture d ä

Friedlaender, Ina: "De medeltida svensk-ryska fredstraktaterna 1323-1513", Historisk Tidskrift, 1946.

Lundholm, Kjell-Gunnar: Sten Sture den äldre och stormännen, Lund 1956.

Palme, Sven Ulric: Sten Sture den äldre, Stockholm 1950.

 

Svante Nilsson Sture

Friedlaender, Ina: "De medeltida svensk-ryska fredstraktaterna 1323-1513", Historisk Tidskrift, 1946.

 

Sten Sture d y

Carlsson, Gottfrid: Hemming Gadh, Uppsala 1915.

Palme, Sven Ulric: "Stockholms kapitulation" i Hadenius, Stig (red.): Historia kring Stockholm, Stockholm 1985

 

Gustav Vasa

Attman, Artur: Den ryska marknaden i 1500-talets baltiska politik, Lund 1944.

Sjögren, Otto: Gustaf Vasa. Ett 400-årsminne, Stockholm 1896.

 

Erik XIV

Andersson, Ingvar: Erik XIV, Stockholm 1935.

 

Johan III

Attman, Artur: Den ryska marknaden i 1500-talets baltiska politik, Lund 1944.

 

Gustav II Adolf

Brulin, Herman: Stilleståndet i Altmark 1629" i Historiska studier tillägnade Harald Hjärne på hans sextioårsdag den 2 maj 1908, Uppsala 1908.

Gihl, Gunnar: Freden i Knäred 1613. Ett trehundrafemtioårsminne, Uppsala 1963.

Stavenow, Ludvig: Freden i Knäred år 1613 : Ett trehundraårsminne. Föredrag vid Kungl. Vetenskaps- och vitterhetssamhällets i Göteborg högtidssammanträde fredagen den 24 januari 1913, Göteborgs K. Vetenskaps och vitterhetssamhälles handlingar, vol. 15:3, Göteborg 1913.

Sveriges krig 1611-1632, vol. 1-2, Generalstaben, Stockholm 1936.

 

Kristina

Fördragstexten från Osnabrück, Stockholm, Meurer, 1649.

Jonsson, Stig: Krig och fred i Brömsebro, Visby 1995.

Mellin, Gustaf Henrik; Cronholm, Abraham: Trettioåriga kriget, Norrköping 1849.

Odhner, Clas Theodor: "Sveriges deltagande i Westfaliska fredskongressen", Vitterhetsakademiens handlingar, vol. 27, 1876.

Olofsson, Sven Ingemar: "Efter Westfaliska freden", Vitterhetsakademiens handlingar, vol. 4, 1957.

Thorbjörnsson, Theodor: Om fördraget i Ulm 1647, Göteborg 1881.

Tingsten, Lars: De tre sista åren av det trettioåriga kriget jämte den Westfaliska freden, Stockholm 1934.

Westfaliska freden, Försvarsstaben, Stockholm 1948.

 

Karl X Gustav

Nordwall, John E.: Svensk-ryska underhandlingar före freden i Kardis, Uppsala 1890.

Olofsson, Sven Ingemar: "Efter Westfaliska freden", Vitterhetsakademiens handlingar, vol. 4, 1957.

Weibull, Carl Gustaf: Freden i Roskilde den 26 februari 1658, Stockholm 1958.

 

Karl XI

Höjer, Magnus: Översikt av Sveriges yttre politik under åren 1670-1680, Uppsala 1875.

Kort Extract aff Freds Puncter / Fontaineblau

Lundqvist, Karl Gustaf: Sveriges krig med staden Bremen, Stockholm 1893.

Wimarsson, Nils: Sveriges krig i Tyskland 1675-1679, Lund 1912.

 

Karl XII

Bennedich, Carl: Karl XII på slagfältet, Stockholm 1919.

Voltaire, Francois: Carl XII:s historia, Uddevalla 1987.

 

Ulrika Eleonora

Holst, Walfrid: Ulrika Eleonora, Stockholm 1956.

 

Fredrik I

Ahnlund, Nils: "Sveriges sista fred med Polen", Karolinska förbundets årsbok, 1915.

Carlsson, Einar: Freden i Nystad, Uppsala 1932

Wensheim, Göran: Studier kring freden i Nystad, Lund 1973.

 

Adolf Fredrik

Säve, Teofron: Sveriges deltagande i sjuåriga kriget, Stockholm 1915.

 

Gustav III

Hildebrand, Emil: "Freden vid Värälä", Historisk Tidskrift, 1882.

 

Karl XIII

Edén, Nils: Kielerfreden och unionen, Uppsala 1894.

Hamnström, Erik: Freden i Fredrikshamn, Uppsala 1902.

Höjer, Torvald: Carl Johan i den stora koalitionen mot Napoleon, Uppsala 1935.

Höjer, Torvald: Carl XIV Johan. Kronprinstiden, Stockholm 1943.

Karl Johan: Samling af bref, ordres, proklamationer och bulletiner, Stockholm 1841

Scott, Franklin D.: Bernadotte och Napoleons fall, Stockholm 1937.

Tingsten, Lars: Huvuddragen av Sveriges yttre politik, krigsförberedelser m.m. från och med fredssluten 1809-1810 till mitten av juli år 1813, Stockholm 1923.

Tingsten, Lars: Huvuddragen av Sveriges yttre politik och inre styrelse 1814-1818, Linköping 1931.

Tingsten, Lars: Sveriges krig och yttre politik februari-augusti 1814, Stockholm 1925. 

Källor till kartorna, utöver ovanstående:

Atlas över Finland, Geografiska Sällskapet i Finland, Helsingfors 1929.

Ignatius, Karl Emil Ferdinand: "Några anteckningar rörande nordiga Finlands östra gräns", Historiallinen Arkisto, V, 1875.

Kjærulff Hellesen, Jette; Tuxen, Ole: Historisk atlas. Danmark, Köpenhamn 1988.

Styffe, Carl Gustaf: Skandinavien under unionstiden, Stockholm 1911.

Wikström, Sten: "Norrbotten. En Studie i gränser", Tornedalen, 38, 1982.

 

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!