Spaningsflygplan (S)

Armén och marinen har haft sina olika spaningsflygplan; de hjulförsedda kunde förses med skidställ på vintern och många sjöflygplan hade flottörer som också kunde användas på snötäckta isar.

Från Arméns flygkompani och Marinens flygväsende ärvde det nya sammanslagna flygvapnet typer som S 1, S 2, S 3 och S 4, vilka skulle komma att användas långt in på 1930-talet.

Flygvapnets första moderna spaningsplan blev den holländska S 6 Fokker C, VD och E. Först under andra världskriget tillfördes Flygvapnet nya snabba spaningsflygplan som S 12, S 16 och S 17. Tillfälligt hade även jaktplan som J 11 och J 9 använts för spaning, men erfarenheterna var inte goda.

Med SAAB:s jaktplanstyper som  29 Tunnan, 35 Draken samt bombplan som 32 Lansen och 37 Viggen gick utvecklingen framåt. Idag ombesörjs spaning av JAS 39 Gripen med olika slag av spaningskapslar samt specialplanen SH 89, S 100B med flygburen spaningsradar samt signalspaningsplanet S 102B.  

I samband med flygvapnets tillblivelse den 1 juli 1926 infördes ett nytt enhetligt beteckningssystem för motorer och övrig utrustning.

Flygplanens användningsområde fick i huvudsak bestämma beteckningen och med några få undantag tilldelades de olika typerna inom respektive användningsområde typnummer löpande. Av olika skäl finns vissa undantag från ovan beskrivna system.

Typbeteckningar som använts och används är följande:

A      Attackflygplan
B      Bombflygplan
G      Glidflygplan
Hkp   Helikopter
J       Jaktflygplan
Lg     Lastglidare
P      Provflygplan
Se    Segelflygplan
Sk    Skolflygplan
S      Spaningsflygplan
T      Torpedflygplan
Trp   Transportflygplan (ändrat till Tp i juni 1940)
Ö     Övningsflygplan
Fpl   Övriga flygplan (ej specificerat flygslag)

Idag används inte längre beteckningarna B, G, Lg, P Se och Ö.

I samband med systematisk användning av databehandling inom Försvarets materielverk (FMV) och utveckling av Saab 37 Viggen från mitten av 1960-talet ändrades och kompletterades typbeteckningarna med flera bokstäver, som nu skrivs med versaler: AJ, AJS, AJSH, AJSF, HKP, JA, JAS, SK, SH, SF, TP, FLP där respektive bokstav vanligen anger flygplanets olika uppgifter (SH = havsövervakning, SF = fotospaning).

För varje flygplanstyp används dessutom bokstäverna (A-J) för att skilja olika versioner åt (exv. J 35A, J 35B, SK 35C, J 35D, S 35E, J 35F och J 35J).

Officiellt skrivs flygplanens beteckningar alltid med mellanslag mellan flygslagsbeteckning och typnummer medan typnummer och versionsbokstav skrivs utan mellanslag. Exempel: J 35J, JAS 39A, HKP 6B etc.

Som framgår av denna bok saknas flera typnummer som aldrig kommit till användning eller hänför sig till flygplan som beställts men aldrig levererats eller till projekt som aldrig levererats till flygvapnet. Denna bok behandlar enbart typer som är eller har varit i tjänst inom svenskt militärflyg.

På förslag från Saab infördes 1940 regeln att varje ny flygplanstyp som anskaffades (efter Sk 15) skulle få typnummer i kronologisk följd, oberoende av användning (typslag). Detta system infördes f o m flygplanstypen 16 Caproni (B 16, S 16, T 16, TP 16). Att sedan Sk 16 fick den beteckningen får betraktas som ett undantag som i övrigt bekräftar regeln.  

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!