Arméns flygväsende

Grunden till det svenska militärflyget låg inom Fortifikationen, närmare bestämt Kungl. Fälttelegrafkårens ballongkompani. Detta leddes av kapten Karl Albert Beyron Amundson. Han hade 1911 beordrats till Paris som militärattaché med främsta uppgift att följa den militära aeronautiska utvecklingen i Frankrike och på kontinenten. Samma år kommenderades den förste arméofficeren till Frankrike för flygutbildning.
I februari 1912 beviljade Riksdagen 63 000 kronor för anskaffning av det första arméflygplan. Det Svenska Aeronautiska sällskapet bidrog med ytterligare 30 000 kronor till ett andra flygplan.

Sommaren 1912 anlände de första, från Frankrike, beställda flygplanen varvid Kungl. Fälttelegrafkårens flygskola sattes upp på Axevalla hed.

1913 upprättas Arméns flygverkstad på Malmen utanför Linköping, och fortsatt anskaffning av flygplan till armén och marinen föreslås. Den 23 februari 1913  fastställdes att en luftflotta skall uppsättas, och att överskottet från den så kallade pansarbåtsinsamlingen på 193 200 kronor, kunde tas i anspråk.

Vid första världskrigets utbrott disponerade Kungl. Fälttelegrafkårens flygavdelning endast fyra flygplan, men förstärktes med ”inkallade” civila flygplan. Två flygavdelningar med nio flygplan kunde därmed uppsättas. 1 januari 1915 organiseras Kungl. Fälttelegrafkårens flygavdelning på Malmen som 5.komp, Ing 3, Flygkompaniet och får permanent basering på Malmen. 1917 hade flygkompaniets flygplanbestånd med reserver nått upp till 27 flygplan.

1926 införlivas marinens flygväsende till det nya sammanslagna Flygvapnet.

Det finns inga artiklar i denna kategori. Om det finns underkategorier på den här sidan kan de innehålla artiklar.

Ej medlem ännu?

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!