AV PATRICK AXELSSON


Många anser att det är en av världens absolut bästa stridsvagnar. Med en optimal kombination av de för pansarfordon så viktiga grund-förutsättningarna – rörlighet, skydd och eldkraft – skall den sopa banan med allt motstånd. Svenska arméns nya stridsvagn, Leopard 2, är en riktig tungviktare.

 

 

Leopard 1


Under 1960-talet utgjordes stommen i de tyska och amerikanska pansarstyrkorna av Leopard 1 respektive M60.Båda dessa vagnar hade varit mycket framgångsrika och sålts i stort antal till utlandet, men utvecklingen höll på att springa ifrån dem och behovet av en modernare stridsvagn blev allt större. Tyskland och USA slog sig därför samman för att konstruera en helt ny vagn, MBT-70 (MBT står för Main Battle Tank). Projektet fortskred under några år, men skrotades 1970 eftersom de två länderna hade alltför olika åsikter om konstruktionen och kostnaderna hade skjutit i höjden. Behovet av en ny stridsvagn kvarstod emellertid och tyskarna beslöt därför att själva utveckla en vagn med så många komponenter från MBT-70 som möjligt. Tanken var att man även skulle använda ett flertal förbättrade och moderniserade komponenter från Leopard 1. Resultatet blev Leopard 2. De första sexton prototyperna stod klara 1974 och produktionen kom igång 1977. Jämförd med andra stridsvagnar vid den tidpunkten, och även i dag, är Leopard 2 en mycket bra stridsvagn. Bepansring, rörlighet och beväpning står i proportion till varandra på ett sätt som saknas hos många konkurrenter.

 


Leopard 2Snabb och stark

Den dieseldrivna och vätskekylda motorn på 1500 hästkrafter ger en toppfart på 72 kilometer i timmen, och en aktionsradie på 550 kilometer. Inte dåligt med tanke på att vagnen väger 55 ton. Växellådan är helautomatisk med fyra växlar framåt och två bakåt. Hela motoraggregatet är mycket enkelt att ta ut och serva. Drivhjulen sitter baktill och vagnen bärs upp av sju dubbla bärhjul på vardera sidan. Det sitter även fyra stödrullar per sida. Banden är gummilagrade dubbellänksband, vilket minskar vibrationerna i vagnen och ger lång livslängd. Fjädringen består av torsionsstavar, progressiva lamellstötdämpare och hydrauliska ändlägesdämpare. Det är alltså ett ganska bekvämt fordon för den fyra man starka besättningen att färdas i, oavsett om det är på väg eller i terrängen. Eller i vat-ten, för den delen. Leoparden kan vada genom en meter djupt vatten utan förberedelser, och klarar fyra meters djup om den förses med en snorkel. Föraren, som sitter framme till höger, har utmärkt sikt tack vare tre periskop. De första prototyperna utrustades med en 105-millimeters slätborrad kanon, men den byttes sedermera ut mot en 120millimeters. Kanonen har utvecklats av företaget Rheinmetall och har visat sig mycket effektiv. Förutom kanonen finns två 7,62- millimeters kulsprutor, en parallell med kanonen och en monterad ovanför laddarens lucka i torntaket. I två olika utrymmen förvaras sammanlagt 42 granater till kanonen, och för att underlätta för laddaren är laddningsanordningen försedd med hydraulservo. Ammunitionen utgörs av spränggranater och pilprojektiler. Tack vare ett avancerat stabiliserings- och riktsystem är träffsäkerheten mycket god, även under gång. Med hjälp av en IR-sensor fungerar siktet även nattetid och i dimma. Leopard 2 har en sofistikerad eldledningsdator kopplad till siktet, och i kombination med en integrerad laseravståndsmätare underlättar den för skytten att bekämpa mål i terrängen. En finess är att vagnchefen också har ett sikte. Det går att vrida 360 grader oberoende av tornet, och om vagnchefen upptäcker ett mål kan han automatiskt leda skytten till det. För att kunna fungera även om skyttens och vagnchefens sikten falerar, finns ett reservsikte monterat parallellt med kanonen. Ett fortlöpande utvecklingsarbete för att förbättra vagnens olika delar, bland annat eldledningsdatorn, har pågått sedan den första Leopard 2 rullade ut från fabriken.


Leopard 2

 

Bunker på hjul

Pansaret på Leopard 2 erbjuder ett mycket bra skydd. Förutom vanlig pansarplåt, används kompositmaterial, bland annat vissa keramer, vilket skyddar effektivt mot de flesta projektiltyper. Tornets något fyrkantiga utseende beror på att kompositpansaret är mycket oflexibelt och bara kan framställas i raka stycken, en detalj som går igen på flera moderna stridsvagnar. Det är emellertid inte bara pansaret som skyddar besättningen, ett antal olika detaljer i konstruktionen förstärker skyddet. Eftersom huvuddelen av ammunitionen förvaras i tornets bakre del, är det försett med så kallade blow off-panels, som gör att tryckvågen från en eventuell träff går uppåt och inte in i tornet. Ett annat exempel är det svampformiga material som bränsletankarna fyllts med. Vid en träff innebär det en avsevärd reducering av brandrisken. Förutom det finns det ett automatiskt eldsläckningssystem och en brandsäker vägg mellan motorrummet och resten av vagnen. Inne i vagnen råder det övertryck, vilket i kombination med ABCskyddsfilter förhindrar att besättningen utsätts för effekterna av sådana vapen. Det är med andra ord en tämligen avancerad stridsvagn, som med sin rörlighet, sin kraftiga beväpning och sitt genomtänkta skydd, har en mycket god överlevnadsförmåga på slagfältet. Det svenska försvaret har köpt in 160 begagnade Leopard 2 från Tyskland och efter vissa modifieringar gett dem beteckningen Stridsvagn 121. 

 

Leopard 2

 

Ansiktslyftning

Leopard 2 finns även i en moderniserad version; Leopard 2 Improved. Det är samma grundkonstruktion som den gamla Leoparden, men med en hel del förbättringar. Bland annat har det ballistiska skyddet förstärkts högst väsentligt. Även Leopard 2 Improved har köpts in av Sverige och fått beteckningen Stridsvagn 122. Den sista av totalt 120 vagnar skall vara levererad i slutet av år 2001. Den tydligaste skillnaden mellan de två vagnarna är tornfrontens utseende. Den gamla Leopardens tornfront är konstruerad av plåtar som står i nittio graders vinkel mot horisontalplanet, medan den nya versionen har tilläggsplåtar som ger den ett spetsigt utseende, och följaktligen mycket mindre träffyta. Även pansaret i torntaket, tornets sidor och chassits front har förstärkts. Förändringarna medför att det ballistiska skyddet ökat med nästan 100 procent jämfört med den gamla Leopard 2. Det medför även att vikten ökat, från 55 till 62,5 ton, vilket i sin tur innebär att toppfarten sjunker från 72 kilometer i timmen till 68 kilometer i timmen. Aktionsradie och framkomlighet påverkas inte.


Vassare, En viktig förbättring är det nya ledningssystemet

Det är ett datorsystem med grafiska kartor som visas på en display inne i vagnen. Ett positioneringssystem som kombinerar tröghetsnavigering och GPS visar vagnens position på den digitala kartan på vagnchefens display. Han eller hon kan därefter pricka in den planerade framryckningsvägen och överföra informationen till förarens display. På så sätt behöver vagnchefen inte dirigera vagnen hela tiden, utan kan överlåta det till föraren. På displayen visas även var andra vagnar i förbandet befinner sig, och med ledningssystemet kan information överföras från en vagn till en annan. För att ytterligare förbättra möjligheterna att bekämpa mål har även vagnchefens sikte utrustats med en IR-kanal, så att han kan se i mörker eller när sikten på annat sätt är nedsatt. Det går även att föra över bilden från skyttens sikte till vagnchefens display, så att han kan assistera skytten om det skulle behövas. För att underlätta för föraren när han ska backa, har en kamera med 65 graders synfält monterats baktill på vagnen. Denna är sedan kopplad till en monitor framme hos föraren. Tornet på den gamla Leoparden drivs hydrauliskt, och även kanonen riktas med hydraulik. På Leopard 2 Improved drivs de emellertid elektriskt, vilket innebär en rad fördelar. Förutom att det är mycket energisnålt, reducerar det mängden hydraulik i stridsutrymmet. Det genererar mindre värme och kräver bara ett minimum av underhåll. Dessutom blir det möjligt att installera en kanon med längre eldrör. Den gamla Leoparden har kaliberlängd 44, medan den nya kan förses med kaliberlängd 55, vilket ger en högre mynningshastighet. När Försvarets Materielverk testade Leopard 2 Improved under 1993 fick den högsta betyg vad gäller rörlighet, skydd och överlevnad samt vapensystemens funktion. Testerna var mycket krävande och bekräftar den uppfattning många har om Leoparden: det är en av de bästa stridsvagnar som finns för närvarande.

 

Leopard 2Samtliga bilder © KRAUSS-MAFFEI PROPRIETARY PHOTOGRAPH.

 

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!