AV PATRIK AXELSSON


Den har gått segrande ur många strider på krigsskådeplatser världen över. De svenska pansartruppernas grand old lady är en av efterkrigstidens mest framgångsrika och långlivade stridsvagnar. Trots att de första prototyperna var färdiga för mer än femtio år sedan används den än i dag av ett flertal länder. För många har den brittiska Centurionvagnen varit synonym för begreppet stridsvagn.


Utvecklingen av Centurion påbörjades under andra världskriget. Det var uppenbart för britterna att de saknade en stridsvagn som kunde mäta sig med de bästa tyska vagnarna. Målet var att skapa en stridsvagn med bra pansar (100 millimeter i fronten, vilket är samma som hos Tiger I), kraftig beväpning och hög rörlighet. Huvudvapnet skulle vara en 17-pundskanon (76,2 millimeter), och tornet och tornkransen skulle konstrueras med en väl tilltagen diameter och bredd så att en grövre 93,4 millimeters kanon enkelt kunde monteras in så fort en sådan utvecklats.

De första sex prototyperna stod klara 1945 och lämnade Southampton i maj med destination Tyskland, men kriget tog slut innan de hann testas i strid. Efter kriget genomgick vagnen en lång prövotid, och det var inte förrän 1949 som den första Centurion Mk 1 kom ut på förbanden.

Vagnen består av ett svetsat chassi och ett gjutet torn med påsvetsat tak. Motorn är placerad baktill och besättningen utgörs av fyra man. Det är en tämligen konventionellt uppbyggd stridsvagn med föraren framtill och laddare, skytt samt vagnchef i tornet. Det som gjort att den stannat kvar i tjänst så länge, är att den varit enkel att modernisera och förbättra.


Centurion Mk 7

Schweizisk Pz 57 alias Centurion Mk 7.


Den ursprungliga Centurion hade en strypt Rolls Royce Merlin motor på 650 hästkrafter och en bränsletank som rymde 458 liter bensin. Det gav den en toppfart på knappt 35 kilometer i timmen och en aktionsradie på 105 kilometer. Det var inte särskilt imponerande. Framför allt den korta aktionsradien har varit en ständig källa till bekymmer för operatörerna, och flera olika lösningar har provats, bland annat en enhjulig bepansrad släpkärra med extra 900 liter bränsle. På senare modeller är bensinmotorn utbytt mot en dieseldriven motor, och bränsletankens kapacitet har ökats.

Bandaggregatet består av bakre drivhjul, sex enkla eller dubbla stödrullar och sex dubbla bärhjul på var sida samt främre spännhjul. Bärhjulen är monterade parvis och fjädringen är av Horstmantyp.


Berömd kanon

De första Centurionvagnarna var beväpnade med en gyrostabiliserad 17-pundskanon (76,2 millimeter), som sedermera byttes ut mot en 20-pundare (93,4 millimeter). Med Centurion Mk 5/2 introducerades emellertid den kanon som kom att bli standardbeväpning på ett flertal stridsvagnar världen över, 105-millimeters kanonen. Den konstruerades av the Royal Ordnance Factories och satte normen för stridsvagnskanoner under 1960- och 70-talet. Kanonen är känd för att vara mycket träffsäker och tillförlitlig, mycket tack vare att den är helt stabiliserad både i höjd och sida. Totalt 64 granater kan medföras.

Det förhållandevis, framför allt om man jämför med samtida sovjetiska stridsvagnar, rymliga tornet gör att kanonen, trots sin ganska kraftiga rekyl, kan dumpas hela tio grader. Något som visat sig värdefullt för strid i kuperad terräng. Tack vare att kano-nen går att dumpa så mycket kan stridsvagnen döljas bakom kullar eller backkrön och ändå bekämpa fientliga mål. Något som har varit mycket värdefullt i det svenska landskapet.


AVRE

En riktig specialare. Centurion AVRE med en kortpipig
165 mm kanon för närstrid och schaktblad för fältarbete.


Förutom kanonen är vagnen dessutom utrustad med två 7,62-millimeters kulsprutor, en parallell med kanonen och en monterad på vagnchefens observationskupol. På de första vagnarna som försågs med 105-millimeterskanonen användes den parallellt monterade kulsprutan även som inskjutningsvapen för att skytten med större säkerhet skulle kunna träffa målet med första skottet.


Centurion i strid

Centurion har använts i strid vid flera tillfällen, bland annat mot infanteri i Korea och mot pansar i Mellanöstern. Den israeliska armén har haft stora framgångar med sina Centurionvagnar i flera konflikter. I ett pansarslag under Yom Kippurkriget 1973 slog ett antal israeliska Centurion ut en numerärt överlägsen syrisk styrka bestående huvudsakligen av ryskbyggda T-62:or.

Snart ett minne blott! Centurion har troget tjänat armén i över 40 år.

Pansaret är tämligen väl tilltaget. Ända sedan den första modellen, Mk1, har det kontinuerligt förstärkts och förbättrats, och på Mk 5 var det 152 millimeter som tjockast. För att ge ännu bättre skydd mot pansarspränggranater är vagnen försedd med RSV-plåtar som täcker övre delen av bandaggregatet. Plåtarna kan förhållandevis enkelt tas av vid behov.

Förutom att Centurion är en mycket välkonstruerad och framgångsrik stridsvagn, har den även använts som grund för ett antal specialfordon. Broläggare, stridsvagnsbärgare och minröjare för att nämna några.

Från och med Mk 6/1 utrustades Centurion med olika typer av infraröda hjälpmedel för förare och skytt. De var från början ganska begränsade inom sitt användningsområde, men har med tiden utvecklats avsevärt. Ett antal företag med Vickers i spetsen tillhandahåller numera ett komplett kit åt de länder som fortfarande använder Centurionvagnar. I denna serie ingår bland annat avancerade mörkerriktmedel, laseravståndsmätare och eldledningsdator.


Svensk trotjänare

I början på 1950-talet köpte den Svenska armén in Centurion stridsvagnar i två omgångar, sammanlagt 350 stycken. I många år utgjorde de ryggraden i de svenska pansartrupperna, så småningom vid sidan av stridsvagn 103, eller stridsvagn S, som den även kallas.


 

Mk 3/5

En israelisk Centurion Mk 3/5 med den berömda L/7 105 mm:s kanonen.


De första vagnarna var utrustade med den mycket törstiga bensinmotorn. Visserligen fanns den redan nämnda släpkärran att tillgå, men det hände mer än en gång att en Centurion fick bensinstopp under en övning. En och annan bensinmacksföreståndare på landet har väckts mitt i natten av vagnchefer som undrat om de fått köpa sådär fyrahundra liter bensin. En annan olägenhet var att den direktinsprutade motorn ibland surnade, vilket yttrade sig i att ett slags bensinskum trängde ut i ljuddämparna. På det problemet fanns två lösningar. Antingen plockade man isär alltihopa och torkade delarna noggrant, eller så kastade man in en brinnande tändsticka. Det andra alternativet var i regel mycket effektivt och framför allt mindre tidskrävande, men det kunde också resultera i att ljuddämparna sprack. Då gällde det att ha en bra förklaring inför motorbefälet.

Även de svenska vagnarna försågs med tiden med dieselmotorer och under årens lopp har de förlängts och moderniserats i omgångar. De ursprungliga Strv 81 och Strv 101 blev Strv 102 och så småningom 104.

Erfarenheter från olika konflikter runt om i världen visar att Centurion är en stridsvagn som tål mycket stryk, och har förmågan att slå tillbaka med förödande kraft. I drygt 40 år tjänstgjorde den i den svenska armén, och gick i pension med stor värdighet. Få andra stridsvagnar har klarat sig i konkurrensen så länge.

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!