AV JAN WAERNBERG, VETENSKAPSREDAKTÖR


Att möta ett ryskt jaktflygplan. Genom de moderna flygplanens höga hastigheter och prestanda kan ett oväntat möte i luften snabbt få otrevliga konsekvenser. Jan Waernberg berättar historien om Sverige och MiG. Möten som inte alltid varit så trevliga, för någon sida.

 

Första mötet – katastrof som ännu smärtar

Fredagen den 13 juni (!) sköts och tvingades ett svenskt signalspaningsplan typ Tp 79, DC-3/C-47 Dakota, ner över internationellt vatten öster om Gotland. Tre dagar senare, under spaning efter det försvunna flygplanet, blev ett svenskt sjöflygplan typ Tp 47, Consolidated Vultee PB-4-54 Catalina, nedskjutet av två ryska Mig-15, 25 distansminuter nordväst om Dagö.

Om klarhet aldrig har vunnits om det först försvunna flygplanets öde, vet vi idag desto mera om Catalina-planets nedskjutning. Den ryska piloten som avlossade skotten mot det svenska räddningsflygplanet har till och med framträtt i svenska och ryska media och gett sin och sitt lands version av det inträffade.

Trots påträffandet av en räddningsflotte från DC-3:an med tecken på nedskjutning, har anledningen till detta plans försvinnande aldrig klarlagts. Det har antagits och spekulerats i att flygplanet skjutits eller tvingats ner varefter besättningen, i det fall någon eller hela besättningen överlevt, omhändertagits och deporterats till något Gulagläger.

 

Mot överlägsen motståndare med underlägsen materiel

Nedskjutningen kontrasterade starkt jämfört med första gången då svenska och ryska luftstridskrafter råkades. Den 12 januari 1940 möttes svenska och ryska jaktplan i strid över Märkajärvi i norra Finland. Mötet blev för de svenske inte utan resultat: ett ryskt jaktplan nedskjutet i luften och tre andra jaktplan förstörda på marken.

Luftstriden fördes emellertid med närmast ålderdomlig materiel som förde tankarna bakåt till det första världskrigets dagar. Den svenska flyggruppen anföll med dubbeldäckade flygplan av engelskt ursprung, två B 4 Hawker Hart och fyra J 8 Gloster Gladiator. Motståndaren, vars flygstyrka denna dag hastigt decimerades, hade också dubbeldäckade jaktflygplan, men av ryskt ursprung och stridsutprovade i det spanska inbördeskriget: Polikarpov I-15.


Prototypen av I-200
Det är mycket som skall på plats! Prototypen av I-200 som blev föregångaren till MiG provflög för första gången den 5 april 1940. Från december 1940 och ett år framåt byggdes inte mindre än 3.170 MiG-3 jaktplan för att möta anstormningen från Luftwaffe.


Nya svenska segrar följde; den 17 januari sköts två Polikarpov-jaktplan ner (fänrik Per-Johan Salwén och flygkadetten Roland Martin), och följande dag kunde fänrik Åke Mörne under ett markanfall mot Kairala förstöra ytterligare en I-15 på marken.

 

Bombplanen snabbare och modernare än jaktplanen

Om de ryska flygstridskrafterna över Finland hade relativt gamla jaktflygplan var läget betydligt bättre beträffande bombflygplanen. Här hade motståndaren moderna tvåmotoriga helmetallflygplan typ Tupolev SB-2 och Iljushin DB-3M, men också en äldre typ, det fyrmotoriga helmetallplanet Tupolev TB-3 med hela åtta mans besättning. Farten på de förra modernare bombplanen låg på 423 respektive 445 km/h och tjänstetopphöjd på 9000 m.ö.h., och för det äldre på 288 km/h med tjänstetopphöjd på något över 7000 m.ö.h. Detta skall alltså jämföras med Gladiatorjaktplanets toppfart på 375 km/h. Oaktat detta lyckades svenskarna få in träffar på de ryska bombplanen. Den 21 februari sköts en DB-3 ner av fänriken Carl-Olof Steininger, två SB-2 den 7 mars av fänriken Einar Tehler och en TB-3 den 10 mars av fänrik Gideon Karlsson.

 

MiG-15
MiG-15, inte helt olik den svenska Tunnan.MiG-17 PF från 1957
MiG-17 PF från 1957.


Helt utan förluster blev svenskarna naturligt nog ej med tanke på den ryska övermakten. Redan första dagen då stridskontakt gjordes, förlorades två B 4 i kollision i luften under häftig luftvärnsbeskjutning, medan en tredje Hart skjutits ner av ryskt jaktflyg (tregrupp I-15). Den 23 januari sköts fänriken John Sjökvist i ett Gladiator-jaktplan ner av en rysk Polikarpov I-16, ett lågvingat mono-plan med hög toppfart och goda prestanda, beryktad sedan sin debut över Spaniens solstänkta slätter.

 

Ryska lärdomar av spanska inbördeskriget

Varför denna avvikning från temat ”Möte med MiG”? Jo, därför att det finns en klar släktskap och utvecklingslinje från Polikarpovs jaktplan mot slutet av trettiotalet och nutidens MiG-jaktplan. Från den första svenska segerrika kontakten med Polikarpovs jaktplan vintern 1939/40 och fram till de för flygvapnet och Sverige så tragiska händelserna 1952 låg en enorm utveckling av de ryska flygstridskrafterna. Erfarenheterna från det spanska inbördeskriget hade gett anledning till översyn av de ryska jaktflygets flygmateriel, som man insåg behövde moderniseras. Sommaren 1939 bildades vid Polikarpovfabriken en särskild konstruktionsbyrå som fick i uppdrag att ta fram ett snabbt och lätt men kraftigt bestyckat jaktplan på kortast möjliga tid. Det var nu tydligt att de dubbeldäckade träjaktplanens era var oåterkalleligt förbi. I stället skulle innehavet av lågvingade monoplan med motorer på minst 1000 hk och toppfarter över 600 km/h och tjänstetopphöjder på 10.000 m innebära skillnaden mellan seger eller nederlag.

Ur den särskilda konstruktionsgrupp under Mikoyan och Gurevichs ledning, som avdelades ur Polikarpov-fabriken bildades så 1941 den nya konstruktionsbyrån MiG. Ända sedan starten har konstruktionsteamen koncentrerat sina ansträngningar att utveckla de snabbaste och bäst bestyckade jaktplanen i världen. Hur detta har gått till redovisas i SMB:s ytterst intressanta och prisvärda bok om MiG. Det är en bok som bygger på ett för västvärlden tidigare okänt bakgrundsmaterial, och är i högsta grad ett tecken på den öppning mot väst som har ägt rum även i det tidigare nästan helt slutna sovjetsamfundet.

 

MiG-15 – elddop över yalufloden

Redan 1947 togs ett lätt readrivet jaktplan fram, uppbyggd kring den brittiska turbinmotorn typ Rolls-Royce Nene, som också gjorde sin debut under Koreakriget 1950-53. Den 6 november 1950 hade amerikanska piloter för första gången stött på MiG-15 över Yalu-floden. Vid ett par tillfällen under de följande dagarna fram till den 10 november kunde de från sina jaktplan typ F-80 Shooting Star och bombplan typ B-29 Super Fortress se hur MiG-jaktplanen steg upp från sina baser på den kinesiska sidan av gränsfloden, formerade sig och påbörjade anfallet. Tack vare dåligt taktiskt uppträdande och bristande utbildning hos de kinesiska och nordkoreanska piloterna blev förlusterna för de allierade små.

Det amerikanska flygvapnet satte med ti-den in sina nya jaktplan typ F-86 Sabre, med betydligt bättre prestanda än F-80. Jämfört med MiG-15 var planen någorlunda likvärdiga, men mycket berodde på pilotens förmåga att utnyttja respektive flyglans fördelar och nackdelar. MiG-15 hade kraftig beväpning, var relativt lätt i konstruktionen och liten bepansring. F-86 var tyngre men också robusta-re, med högre fart i dykning och på hög höjd.

 

Ryska jaktpiloter under ordergivning framför sina startklara MiG-21 MF
Ryska jaktpiloter under ordergivning framför sina startklara MiG-21 MF.


En polsk MiG-21 förbereder uppstigning.
En polsk MiG-21 förbereder uppstigning.

 

Sverige möter mig: dc-3 och catalina-nedskjutningarna 1952

Koreakriget med sina jaktstridsdueller mellan MiG-15 och F-86 blev för svenskt vidkommande av intresse, särskilt mot bakgrund av att SAAB, liksom ryssarna, tagit intryck av de tyska konstruktörernas forskning om pilvingekonstruktioner, och försett sitt nya jaktplan J 29 ”Flygande Tunnan” med sådana pilvingar samt en engelsk reamotor. Jämfört med MiG-15 var SAAB J 29 ett tyngre och robustare flygplan, men med liknande prestanda och flygegenskaper. Internationellt sett var F-86, MiG-15 och J 29 unika och i många avseenden med jämförbara topprestanda.

 

Ingen underskattning av motståndaren

Det var inte enbart Sverige som hade råkat ut för att flygplan skjutits ner av de ryska jaktplanen. Ett okänt antal spaningsflygplan från Storbritannien och USA kom under 1950talet att skjutas ner över eller strax utanför Sovjetunionen. Nedskjutningen av Gary Powers spionplan typ U-2 var inte helt heller oväntat. Det var ett katt- och råttaspel mellan västsidans omåttliga behov av underrättelseuppgifter om det slutna kommunistiska Sovjetunionen, och detta lands behov av att värja sig från obehörig insyn. I Östersjön kom öst och väst att noggrant följa varje fartygs- och flygplanrörelse. Svenska och allierade signaloch fotospaningsplan följdes mer eller mindre diskret på avstånd av vakande radarögon samt jaktspaningsplan. Särskilt var det Bråvalla flygflottilj (F 13) vid Norrköping som från tid till annan med J 29 och J 35 opererade i östra Östersjön och längs den baltiska kusten. Respekten för MiG-jaktplanen – som man oftast bara skymtade på avstånd – var stor. Det var en respekt som inte heller minskade då man bara några få år efter efter nedskjutningen av DC-3 och Catalina-planen på nära håll i Sverige kunde studera en polskbyggd MiG-15.

 

MiG landar i sverige

Redan tidigare hade man i de skandinaviska länderna haft möjlighet att studera modern rysk militär flygmateriel. Sent på eftermiddagen den 18 maj 1949 hade ett enmotorigt ryskt propellerdrivet jaktplan typ Lavochkin La-11 landat på Kungl. Södertörns flygflottiljs (F 18) flygfält Tullinge söder om Stockholm. Flygföraren åberopade felnavigering, och såväl flygplan som förare återlämnades senare till Sovjetunionen. Flygplanet hörde egentligen till det andra världskrigets dagar, och var på avskrivning ur frontförbanden i östblocket. Det hade därmed inte heller helt nyhetens behag på samma sätt som ett modernt reaplan skulle ha. Det hade inte heller det ryskbyggda polska flygplan som landade utanför Laholm 1948 med två polska flyktingar ombord.


MiG-19
MiG-19 var i händerna på Syriens flygvapen ett hot mot Israel.


Den 5 mars 1953 landade emellertid en polsk flygförare på den danska ön Bornholm sydöst om Skåne med en av de första varianterna av MiG-15, som strax undersöktes av de västallierades flygexperter. Noggranna ritningar gjordes av flygplanet, som i detalj undersöktes. Som kuriosa kan nämnas att underlaget senare bildade grund för den plastmodell i skala 1:72 som det engelska märket Airfix lanserade omkring 1960. Huruvida Sverige kunde ta del av deras expertutlåtande undandrar sig mitt bedömande.

 

Polsk flykting med mig-15

Fyra år senare kunde man i Sverige med egna ögon studera ett annat MiG-15-plan. Den 7 november 1957 observerade den svenska radarspaningen en ankommande punkt på sina skärmar i riktning mot det svenska fastlandet. Kontakt uppnåddes, och piloten bad om assistans fram mot ett svenskt flygfält.

Molntäcket denna dag var kraftigt, från 1000 till 200 m.ö.h., men piloten lotsades ner genom detta till ett flygfält på västkusten. På grund av bränslebrist ansatte piloten, som visade sig vara en ung polsk löjtnant från trakten av Lodz, landning på en åker vid Veddige, invid järnvägslinjen Varberg-Borås. Buklandningen gick utan problem och flygplanet – en polskbyggd MiG-15 – var i det närmaste oskadat.

 

MiG-21 U.
MiG-21 U.MiG-21 redo att ta himlen i besittning.
MiG-21 redo att ta himlen i besittning.


Flygplanet kom nu att noga studeras av svenska flygspecialister och flygförare, bland annat personal från F 13. De hade stor erfarenhet av J 29 Tunnan och var nu i färd med taktisk utprovning av de första varianterna av SAABs nya deltavingade överljudsplan J 35 Draken.

Trots att MiG-15 nu hade ersatts av den modernare MiG-17, ingav planet fortfarande respekt. Vapeninstallationen var imponerande med sin blandade bestyckning av olika kalibrar, och planet såg välbyggt ut. Planet överlämnades senare till Polen under december, varefter det svenska undersökningsmaterialet bland annat överlämnades till NATO i samband med någon ännu icke redovisad ”bytesaffär”.

Flygföraren begärde politisk asyl, men valde att stanna kvar i Sverige, där han försågs med svenskt namn. Han har fram till nyligen bott och verkat i Halmstad, men nu gått i pension.

 

Förändringens vindar

Fyrtio år senare är det mycket som har ändrats. I dag utbjuds såväl gamla som nya ryska jaktplan på de internationella marknaderna. Hugade spekulanter och penningstarka flygtokar kan köpa sig sina egna MiG-jaktplan eller också få spaka moderna stridsflygplan mot rundlig betalning på ryska flygflottiljer.

Till Sverige har tre MiG-jaktplan funnit vägen och kan studeras på nära håll. Ett av planen är en polskbyggd MiG-15 som är placerad på Flygvapenmuseum bredvid en J 29 och en Catalina-flygbåt. De två andra planen, i Arboga respektive Löddeköpinge, är av ett betydligt senare datum och typ, nämligen MiG-21 SMT. Möten med MiG är idag mindre dramatiskt och mera lustbetonat (?) än tidigare…

 

MiG-21 stiger mot skyn
MiG-21 stiger mot skyn.

 

SP-10
Det sovjetiska flygvapnet har alltid lagt stor vikt vid eldkraften. Här monteras
dubbelpipiga experimentkanoner på en SP-10, en version av MiG-17.

 

Ye-152 A, en experimentprototyp från MiGstallet
Raka rör. Ett flygplan som ser ut att vara byggt för dem som har
bråttom; Ye- 152 A, en experimentprototyp från MiG-stallet.

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!